CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 Trong vòng 7 ngày từ khi nhận sản phẩm, khách hàng có thể áp dụng    chính sách đổi hàng 

Hisexy.vn bảo hành cho khách trong thời gian 100 ngày, Chính sách bảo hành các sản phẩm do Hisexy.vn phân phối như sau:


 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

 Khách hàng

  • Có hóa đơn mua hàng Hisexy.vn
  • Là khách hàng vip, có thẻ khách hàng VIP
  • Hoặc xác định đúng sản phẩm do Hisexy.vn phân phối


Sản phầm

  • Sản phẩm có giá trị từ 250, 000 VND
  • Bảo hành trong trường hợp các sản phẩm bị lỗi do kỹ thuật của nhà sản xuất: Bung keo, sứt chỉ…
  • Hỗ trợ sửa chữa sản phẩm trong trường hợp: Đứt nút, rách, hư dây kéo, lên lai, quần bóp eo, bóp hông…
  • Các sản phẩm bị lỗi: ra màu, co rút quá giới hạn
  • Nơi nhận bảo hành: 116 Diên Hồng, P1, Bình Thạnh, TP.HCM.

Thời gian bảo hành từ 2 đến 7 ngày, thời gian cụ thể,  nhân viên sẽ thông báo với qúy khách hàng sau khi nhận sản phẩm.


*Lưu ý: Khách hàng chịu chi phí  vận chuyển khi bảo hành sản phẩm