MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 Mục đích - phạm vi sử dụng

Hisexy.vn thu nhập thông tin khách hàng với các mục đích sau:

 • Giao hàng cho quý khách đã mua tại Hisexy.vn
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách
 • Gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

 Với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

 

Phạm vi thu nhập thông tin

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại


Thời gian lưu trữ thông tin 

 • Các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Hisexy.vn
 • Chúng tôi sẽ thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của quý khách khi khách hàng không muốn hợp tác hoặc nhận các thông  từ Hisexy.vn


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân của quý khách hàng được thu nhập và quản lý  bởi Công ty TNHH Hisexy, địa chỉ 78 Vũ Tùng, P1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


Cập nhật thông tin cá nhân của mình

 • Ngay sau khi hệ thống đăng ký thành viên của Hisexy.vn được hoàn tất, khách hàng có thể đăng ký và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Nếu có thắc mắc gì về việc đăng ký và quản lý thông tin quý khách hàng có thể liên hệ trực  tiếp với bộ phận kỹ thuật qua số: 0835 512 512

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 • Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website Hisexy.vn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website Hisexy.vn
 • Hisexy.vn  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý.

Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.


Thay đổi của Chính sách Bảo mật 

 • Hisexy.vn  có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào.
 • Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Nếu quý khách không hài lòng với việc chúng tôi xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý khách, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@Hisexy.vn